Leiderschap volgens Paul Mulder

Nov. 21, 2016, 5:33 p.m.

Dat (oud-)militairen een zeer waardevolle aanvulling zijn op het bedrijfsleven weten wij al lang! Graag delen we daarom in deze serie de verhalen en ervaringen van onze geplaatste kandidaten en oud-militairen die een succesvolle onderneming zijn gestart. Dit doen wij aan de hand van drie vragen over leiderschap. Deze keer aan het woord is Paul Mulder. Als F16 vlieger en later als Directeur Operaties heeft Paul zich 36 jaar ingezet voor de Luchtmacht. Op dit moment is Paul, via Stratego, Programma Manager co-locatie bij de Luchtverkeersleiding op Schiphol.

Welke ervaring bij Defensie heeft de grootste impact op je gehad en waarom?
Persoonlijk ben ik sterk gevormd door de noodzaak om zelfstandig te handelen. Meestal gaat dit om situaties die zowel tactisch, strategisch, politiek en sociaal zeer gecompliceerd zijn. Neem daarin mee dat de tijd die je hebt om de situatie te analyseren relatief beperkt is. Vervolgens moet je op basis hiervan een adequate manier van handelen vaststellen, deze beargumenteren en overbrengen aan de medewerkers waaraan je leiding geeft. Dit proces wordt niet altijd direct ondersteund vanuit de militaire hiërarchie. De gevolgen van dergelijke eigen beslissingen hebben vaak grote impact op de aan mij toevertrouwde medewerkers. Het ontwikkelen van een realistische ‘situational awareness’ is daarbij voor mij van essentieel belang gebleken.

Wat heb je bij Defensie geleerd over leiderschap?
Binnen de Luchtmacht staat het motto ”Een team, één taak” centraal waarbinnen alle relevante operaties, activiteiten en de totale bedrijfsvoering moeten worden gerealiseerd. Samenwerking, onderlinge steun, resultaatgerichtheid en gezamenlijke focus vormen daarbij de belangrijkste elementen om ‘het verschil te kunnen maken’. Uit eigen ervaring heb ik geleerd het voorgaande te vertalen naar: anticiperen, marges nemen, en gebruik maken van het gezamenlijk beschikbare ‘gezond boeren verstand’. Goed eigen voorbeeld, volledige integriteit en het zeker stellen van draagvlak maken het verschil tussen regulier management en geaccepteerd leiderschap.

Welke werkervaring of kennis van Defensie is volgens jou van toegevoegde waarde op het bedrijfsleven?Vrijwel alle operationele ervaringen en opgedane kennis binnen Defensie zijn in positieve zin van toegevoegde waarde binnen het bedrijfsleven. Belangrijk hierbij is een goede situationele vertaalslag en dat er van deze organisaties geen militaire kopieën worden gemaakt. Het creëren van teamgeest, het optimaliseren van de ontwikkeling van medewerkers, het appelleren aan de juiste dosis ‘sense of urgency’ is een. Daarnaast staan het reduceren van bureaucratische processen en het geven van vertrouwen aan collega’s garant voor de optimalisatie van het arbeidsklimaat binnen de totale organisatie en de toekomstbestendigheid van bedrijven. Dit blijkt in mijn ervaring in het bedrijfsleven na mijn FLO echt te werken!

STRATEGO | What ever it takes